• Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-Hayyiba-Only-1(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-Hayyiba-Only-2(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-1(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-2(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-3(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-4(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-5(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-6(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-7(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-8(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-9(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-10(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-11(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-E-Flyers-V3-No-Hayyiba-14(BM)
 • Afyaa Hayyiba Perlabelan Certificate (BM)-02
 • Afyaa-Hayyiba-Bio-Synergy-COA-Certificate-(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-COA-Certificate-(BM)Halvec
 • Afyaa-Hayyiba-Food-Classification-(BM)
 • Afyaa-Hayyiba-SGS-COA-Certificate-(BM)SGS
 • Halal Cert-02
1

Hayyiba Afyaa | Afyaa Malaysia

Regular price
RM 160.00 MYR
Sale price
RM 160.00 MYR
Regular price
RM 200.00 MYR
Free worldwide shipping | Wellness
Free worldwide shipping
Secure payments | Wellness
Secure payments
7 Days Free Return | Wellness
7 Days Free Return

We sold in more than 50 countries. Order in your country here.